Korkealaatuista konservointipalvelua

Vuonna 2002 perustettu Konservointi Helle tarjoaa korkealaatuista ja monipuolista konservointipalvelua. Työkenttä on kattava ulottuen yksittäisistä taide- ja esinekonservoinneista laajoihin mm. julkisyhteisöille tehtäviin kokonaisuuksiin. Suurissa projekteissa Konservointi Helle tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden alan yritysten kanssa. Konservointi Helle tekee myös konsultointeja, kuntokartoituksia ja näyttelytarkastuksia.

Yritys on perustamisestaan lähtien ollut mukana useissa haasteellisissa ja mielenkiintoisissa projekteissa. Lisätietoja referensseissä ja galleriassa.

Konservointityön hinta määritellään tapauskohtaisesti joko tunti- tai urakkaveloituksena. Ennen työn aloittamista tehdään konservointisuunnitelma ja kustannusarvio. Taidekokoelmien pitempiaikaisista huoltosopimuksista sovitaan asiakkaan kanssa kiinteä hinta.

Konservoinnin aikana esiin tulevista periaatteellisista kysymyksistä neuvotellaan aina asiakkaan kanssa. Konservoinnisssa käytetään Suomessa hyväksyttyjä materiaaleja, aineita ja menetelmiä. Konservointikertomukseen kirjataan tehdyt toimenpiteet ja materiaalit, tarvittaessa siihen liitetään myös valokuvia ja piirustuksia. Konservointi Helteellä on oikeus käyttää aineistoja opetus- ja tutkimustyössä sekä referensseissään, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Konservontiyrityksen toimialaan ei kuulu teosten rahallisen arvon määrittäminen.

Konservointi Helle